Неділя 25 лютого 2018 р. 23:32 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Інформація про роботу фонду комунального майна

Надзвичайно важливим завданням для органів місцевої влади на шляху створення та розвитку власної матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування є здійснення позитивних перетворень в управлінні комунальною власністю міста, підвищення ефективності управління та формування з урахуванням перспектив розвитку оптимальної в кількісному та якісному вимірах комунальної власності міста.

Відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 27 квітня 2015 року «Про внесення змін до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова» (50 сесія 6 скликання) за станом на 01.01.2016 у комунальній власності територіальної громади м. Чернігова обліковується:

1507 об’єктів нерухомого майна на суму 762 701,0 тис.грн.;

2009 об’єктів житлового фонду на суму 6 773 341,4 тис.грн.;

779 транспортних засібів на суму 334 014,7 тис.грн.

Це об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури та спорту, торгівлі, побутового обслуговування, житлового фонду. Розподіл об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова наведений у наступній діаграмі.

 

На підставі Переліку фондом комунального майна міської ради укладено 51 договорів на закріплення майна, з них 556 об’єктів за 21 договором на праві господарського відання та 685 об’єктів за 30 договорами на праві оперативного управління з підприємствами, установами, закладами та організаціями.

Протягом 2016 року прийнято у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова 14 квартир, 1 нежитлову будівлю, об’єкти нерухомості КП «Облсвітло», 11 відрізків зовнішніх інженерних мереж, 9 залізобетонних колодязів, 1 каналізаційну насосну станцію, 3 міні-футбольних майданчика та 6 об’єктів (елементів) благоустрою дитячих (ігрових та спортивних) майданчиків.

Прийняті у комунальну власність мережі електро-, газопостачання передаються за договорами господарського відання відповідно ПАТ «Чернігівобленерго» та ПАТ «Чернігівгаз», мережі теплопостачання за договорами оренди ПАТ «Облтеплокомуненерго» та ТОВ фірмі «ТехНова», мережі водопостачання – до статутного капіталу КП «Чернігівводоканал».

Відчуження, списання, передача основних засобів здійснюються відповідно до Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова, затвердженого рішенням міської ради від 26 червня 2012 року (22 сесія 6 скликання), зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням міської ради від 07 червня 2013 року згідно з яким фонд комунального майна міської ради погоджує відчуження та списання майна, що перебуває на балансі суб’єктів господарювання та готує рішення виконавчого комітету з цих питань щодо орендованого майна та майна, яке перебуває на балансі фонду комунального майна.

Протягом 2016 року проведено інвентаризацію транспортних засобів комунальної власності. Робочою групою з питань доцільності списання майна комунальної власнеості територіальної громади м. Чернігова прийнято рішення щодо списання 24 транспортних засобів.

Затверджений перелік транспортних засобів, які підлягають відчуженню шляхом їх продажу на аукціоні у кількості сім штук. За результатами аукціону з відчуження було продано один автомобіль, перераховано до міського бюджету 49,8 тис.грн., крім того ПДВ – 9,9 тис.грн., всього з урахуванням ПДВ – 59,7 тис.грн.

З метою контролю за правильністю здійснення оцінки майна, дотримання нормативно-правових актів з оцінки та згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» фахівцями фонду, які мають відповідні кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, у встановлені законодавством строки здійснено рецензування 226 звітів про оцінку майна.

Для забезпечення безперебійної роботи Фонда з питань рецензування звітів про оцінку три спеціалісти Фонду пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів. У 2016 році укладений договір з ТОВ «Українська комерційна школа» про організацію стажування, після її проходження, протягом року, спеціалістами буде складений іспит та отримані сертифікати оцінювачів.

Проводиться робота з оформлення технічної документації та правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності: за 2016 рік виготовлено 162 інвентаризаційних справ та оформлено правовстановлюючі документи на 28 об’єктів.

Станом на 01.01.2017 року виготовлено 1185 інвентаризаційних справ та оформлено правовстановлюючі документи на 433 об’єкти.

Проведено обстеження стану приміщень комунальної власності для прийняття рішення стосовно виконання ремонтних робіт та їх подальшого використання, а саме:

- вул. Гетьмана Полуботка, 8;

- вул. Шевченка,13;

- вул. Пушкіна, 15;

- вул. Київська, 23;

- проспект Миру,74.

А також проведено обстеження приміщень, що потребують першочергового ремонту покрівель на які виділені кошти у розмірі 303,4 тис.грн., а саме:

- вул. Волковича, 15;

- вул. Захисників України, 7б;

- вул. Захисників України, 9б;

- вул. Савчука, 7а;

- вул. Текстильників, 20. 

 

Приватизація

Приватизація - це тривалий багатогранний процес, який безпосередньо сприяє покращенню надання послуг у сфері торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, позитивним зрушенням у розвитку малого та середнього бізнесу в місті.

Процеси приватизації майна комунальної власності територіальної громади м. Чернігова відбуваються згідно з законодавчо-нормативною базою з питань приватизації та оренди, визначеними правовими засадами оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, а також достатньо сформованої ринкової інфраструктури об’єктів комерційної нерухомості.

Рішенням міської ради від 28.01.2016 №3/VІІ-15, 25.02.2016 №4/VІІ-6, 28.04.2016 №7/VІІ-13, 30.06.2016 №9/VІІ-9, 11.08.2016 №10/VІІ-9 затверджені Переліки об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, які підлягають приватизації у 2016 році, до яких включено 20 об’єктів, 2 з яких підлягають приватизації шляхом викупу, 2 - шляхом продажу на аукціоні за методом зниження цін та 16 - шляхом продажу на аукціоні.

У 2016 році приватизовано 6 об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова: 1 об’єкта – на аукціоні; 5 об’єктів шляхом викупу (2 - викуп, 3 - одна заява на аукціон). Укладено договори купівлі-продажу на суму (комунальна частка) 1 898,4 тис.грн., крім того ПДВ – 379,7 тис. грн., всього з урахуванням ПДВ – 2278,1 тис. грн.

У міському бюджеті на 2016 рік були заплановані надходження коштів від приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади
м. Чернігова у сумі 2000 тис. грн.

За підсумками 2016 року до бюджетів перераховано:

- до міського – 664,2 тис. грн.;

- до Державного ПДВ – 132,8 тис. грн.

Інвестором за знесення об’єкта комунальної власності комплексу будівель та споруд по вул. Любецькій, 26 сплачено до міського бюджету в якості компенсації вартості згідно з незалежною оцінкою суму 1593,7 тис. грн., крім того ПДВ – 318,7 тис. грн.

Рішенням Чернігівської міської ради від 29.12.2016р. № 14/VІІ-31 затверджено Переліки об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, які підлягають приватизації у 2017 році, до яких включено 21 об’єкт: 18 - шляхом продажу на аукціоні, 2 - шляхом продажу на аукціоні за методом зниження цін та 1 об’єкт, що підлягаює приватизації шляхом викупу. 

 

Оренда

Передача комунального майна в оренду є одним з найпоширеніших та ефективних методів управління комунальною власністю. Надходження від орендної плати за користування майном до міського бюджету мають довготривалий характер. Оренда комунального майна сприяє його збереженню та розвитку підприємницької діяльності.

Станом на 01.01.2017 на балансі фонду комунального майна міської ради знаходиться 86 об'єкта комунальної власності.

Фондом комунального майна міської ради станом на 01.01.2017 укладено 187 договори оренди, з них 2 договори оренди цілісних майнових комплексів, які забезпечують теплопостачання міста.

Загальна орендована площа приміщень по всім договорам оренди нерухомого майна складає - 32 410,18 кв.м., з них  сплачують орендну плату:

- 1 грн. на рік по 66 договорам, ( площа оренди - 20577,05 кв.м.), у тому числі: міський бюджет (23)- 3754,2 кв.м., обласний бюджет (4)- 1557,0 кв.м., державний бюджет (20)- 9410,4 кв.м., громадські та інші організації (19)- 5463,2 кв.м. Крім того, Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» по 8 договорам оренди встановлена річна орендна плата у розмірі 1 грн. на частину  орендованих площ, що використовуються для розповсюдження друкованих періодичних видань - 392,25 кв.м.

- більше 1 грн. по 119 договорам, ( площа оренди – 11 833,13 кв.м.).

Сума надходжень за 2016 рік від орендної плати до міського бюджету складає 32693,5 тис. грн., що становить 109,7 % від запланованої    29800,0 тис. грн. У тому числі: за цілісні майнові комплекси – 29594,1 тис. грн. (105,7 % від плану -  28000,0 тис. грн.),  за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно –  3099,4 тис. грн. (172,2 % від плану – 1800,00 тис. грн.). 

 

Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік» зупинено на 2016 рік індексація орендної плати, тому росту  надходжень коштів від орендної плати до міського бюджету за рахунок інфляції не було.

За інше окреме індивідуально визначене майно надходження орендної плати зменшувалися внаслідок відсутністі привабливих об’єктів нерухомості для передачі в оренду та відмови орендарів від оренди майна у звязку зі значним зростом витрат на сплату комунальних послуг.

На виконання  рішення Чернігівської міської ради від 31.03.2016 № 6/VII-7 «Про проведення оцінки цілісних майнових комплексів» виконані оцінки цілісних майнових комплексів КЕП “Чернігівська ТЕЦ” та об’єкта теплопостачання житлового фонду та соціальної сфери (котельні, теплопункти, елеваторні вузли та мережі), орендованих ТОВ фірмою «ТехНова» та ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» відповідно.

За результатами проведених незалежних оцінок  ЦМК та збільшення  орендних ставок за оренду ЦМК до 10% розмір місячної орендної плати  з листопада 2016 року за  оренду ЦМК збільшено на 396,3 тис. грн.

Також з метою запобігання зменшення надходжень від оренди до міського бюджету внесені зміни до Методики, які дозволяють не змінювати розмір орендної плати,  якщо розмір орендної плати, визначений на підставі нової незалежної оцінки, менший за розмір орендної плати за останній місяць оренди (рішення міської ради від 31.03.2016      № 6/VII-6), що дало додаткових надходжень у сумі  49,0 тис. грн. за рік.

З метою наповнення міського бюджету фондом комунального майна міської ради за 2016 рік  розміщено 13 оголошень про наміри щодо передачі в оренду 30 об’єктів нерухомого майна,  укладено  16 договорів оренди.

Крім того, фондом комунального майна міської ради укладено ще   22 договори оренди, укладення яких не потребує розміщення оголошення про наміри щодо передачі в оренду.

Також оголошено 2 конкурси на право укладення договору оренди, укладено один договір оренди.

Комунальними підприємствами та бюджетними установами оголошено 39 намірів щодо передачі в оренду 80 об’єктів нерухомого майна, за якими  фондом комунального майна міської ради  погоджено 73 договори оренди. Також у звітному періоді оголошено 1 конкурс на право укладення договору оренди і укладено один договір оренди.

Станом на 01.01.2017 комунальними підприємствами, установами та організаціями комунальної власності міської ради укладено 372 договори оренди.

Фонд комунального майна міської ради проводить постійний аналіз ефективності використання орендованого комунального майна, контролює своєчасність і повноту надходжень орендної плати, стан орендованого майна, використання його за призначенням.

З метою підвищення ефективності використання комунального майна, збільшення надходжень до міського бюджету від його оренди, приведення розміру орендної плати до ринкового рівню підготовлено проект рішення міської ради щодо внесення змін та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна.

З метою своєчасного та повного надходження орендної плати надіслано 104 претензії на загальну суму 20851,3  тис.грн.

У частині проведення претензійно-позовної роботи взято участь у 19 судових засіданнях  по справах з питань комунальної власності по стягненню заборгованості з орендної плати на суму 1123,4 тис.грн. 

До виконавчої служби на виконання подано документи на стягнення з боржників з орендної плати та плати за користування майном на суму 163,1 тис. грн., з них сплачено  111,2 тис. грн. (від державної виконавчої служби за рішеннями судів коштів надійшло         44,2 тис.грн).

Подано 6 позовів для стягнення заборгованості з орендної плати з орендарів боржників.

З метою більшої зручності користувачів за пропозицією  фонду комунального майна міської ради, інформація, яка розміщувалася у підрозділі «Комунальна власність», розділу «Про місто» сайту міської ради перенесена у підпідрозділи: «Інформація про роботу фонду комунального майна», «Оголошення», «Нормативні документи», «Об’єкти комунальної власності». 

У підпідрозділі «Об’єкти комунальної власності» розміщені:  

- переліки об’єктів комунальної власності територіальної громади   м. Чернігова,  

- перелік вільних приміщень комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, які пропонуються для передачі в оренду;

- переліки об’єктів комунальної власності територіальної громади  м. Чернігова, які підлягають приватизації у 2017 році;

- перелік об'єктів, наданих в оренду фондом комунального майна Чернігівської міської ради;

- перелік будівель, переданих в управління  фонду комунального майна міської ради.

Також у підрозділі «Комунальна власність», розділу «Про місто» сайту міської ради розміщена мапа м. Чернігова, на якій відмічені об’єкти комунальної власності, які пропонуються для передачі в оренду або підлягають приватизації, з інформацією про об’єкт та можливістю перегляду його фотографій.

Протягом 2016 року фондом комунального майна міської ради підготовлено рішень міської ради – 49, виконавчого комітету – 33 та розпоряджень -13, опрацьовано вхідної кореспонденції -3142, вихідної – 1832.

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.