Неділя 17 листопада 2019 р. 01:20 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Розпорядження міського голови


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Чернігів

17 жовтня 2018 року                                                                                                                     № 282-р


Про заходи щодо забезпечення складання проекту
міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського
бюджету на 2020-2021 роки


З метою забезпечення своєчасного та якісного формування проекту міського бюджету на 2019 рік та складання прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки, на підставі пункту 20 частини 3 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статей 21, 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України та Бюджетного регламенту Чернігівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII-25, зобов’язую:

1. Покласти в основу розрахунків проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки положення Податкового та Бюджетного кодексів України, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р та поданих до Верховної Ради України, Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України рядом від 11.07.2018 № 546), з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік, наданих Міністерством фінансів України листом від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720, та проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

2. Управлінню економічного розвитку міста Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради до 25 жовтня 2018 року:

2.1. прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2019 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2020-2021 роки;

2.2. прогнозні показники з фонду оплати праці в цілому по місту Чернігову на 2019 рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди.

3. Головному управлінню Державної фіскальної служби у Чернігівській області (у порядку рекомендації) відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради до 25 жовтня 2018 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2019 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2020-2021 роки за такими податками й зборами (платежами):

податок та збір на доходи фізичних осіб;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалень;

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції) (пальне) (на 2019 рік);

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції) (пальне) (на 2019 рік);

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

плата за землю;

транспортний податок;

туристичний збір;

збір за місця для паркування транспортних засобів;

єдиний податок;

екологічний податок;

кошти від реалізації безхазяйного майна.

4. Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, на 2019 рік та прогнозні обсяги надходжень на 2020-2021 роки до 25 жовтня 2018 року.

5. Управлінню державного архітектурно - будівельного контролю Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради прогнозні обсяги надходжень адміністративних штрафів та плати за надання інших адміністративних послуг на 2019 рік та прогнозні обсяги надходжень на 2020-2021 роки до 25 жовтня 2018 року.

6. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища та плати за право тимчасового використання місць (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності, на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки до 25 жовтня 2018 року.

7. Управлінню архітектури та містобудування Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки до 25 жовтня 2018 року.

8. Управлінню земельних ресурсів Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки до 23 жовтня 2018 року.

9. Фонду комунального майна Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені розрахунки надходження до міського бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, та від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки до 23 жовтня 2018 року.

10. Головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Чернігова, Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам:

10.1. Забезпечити дотримання положень Бюджетного регламенту Чернігівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII-25.

10.2. Визначити пріоритети розвитку відповідної галузі, опрацювати попередні орієнтовні показники видатків міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік та надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнену інформацію щодо їх розподілу до 25 жовтня 2018 року.

Проект видатків за кожним кодом економічної класифікації має підтверджуватися детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, ефективного та результативного їх використання, оптимізації та скорочення штатної чисельності, упорядкування фінансових зобов’язань та узгодження їх з реальними можливостями міського бюджету міста Чернігова.

10.3. Під час формування пропозицій до проекту міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік:

10.3.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ з урахуванням пропозицій щодо оптимізації та скорочення штатної чисельності, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами. Інші видатки планувати в межах наявного фінансового ресурсу.

10.3.2. Надання пільг, допомог та підтримки суб’єктам господарювання, у тому числі одержувачам бюджетних коштів, за рахунок коштів міського бюджету планувати виключно з урахуванням вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” та за наявності відповідної міської цільової програми.

10.3.3. Розробити заходи з економії бюджетних коштів у 2019 році з максимально можливим економічним ефектом та здійснити оптимізацію штатної чисельності та видатків підпорядкованих бюджетних установ шляхом скорочення штатної чисельності та виключення непріоритетних і неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів.

10.3.4. Забезпечити вжиття заходів з оптимізації мережі бюджетних установ і закладів, чисельності працівників, визначивши оптимальну їх кількість, які б максимально ефективно та якісно забезпечували надання комплексу послуг і оперативно вирішували проблемні питання.

10.4. Міжбюджетні трансферти в частині передачі прав на здійснення видатків на виконання власних повноважень і делегованих державою повноважень між бюджетами усіх рівнів планувати на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договорів на 2019 рік.

10.5. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради:

10.5.1. бюджетні запити на 2019 рік відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом фінансового управління Чернігівської міської ради від 27.09.2018 № 191, до 1 листопада 2018 року;

10.5.2. розрахунки потреби у видатках на оплату енергоносіїв і комунальних послуг та обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2019 рік у розрізі установ, забезпечивши виконання заходів щодо їх економії, до 25 жовтня 2018 року.

10.6. Управлінню освіти Чернігівської міської ради, управлінню охорони здоров’я Чернігівської міської ради, управлінню культури та туризму Чернігівської міської ради, управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради встановлення розміру надбавок працівникам бюджетної сфери здійснювати в межах фонду оплату праці та виходячи з фінансових можливостей міського бюджету.

10.7.Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені розрахунки потреби в коштах на капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки з урахуванням необхідності завершення інвестиційних програм (проектів), розпочатих у попередні бюджетні періоди, до 25 жовтня 2018 року.

10.8. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені розрахунки надходження до міського бюджету власних надходжень бюджетних установ на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки до 25 жовтня 2018 року.

10.9. Забезпечити своєчасне та якісне надання іншої інформації та розрахунків, необхідних для складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки, відповідно до запитів фінансового управління Чернігівської міської ради у визначені строки та за встановленими формами.

11. Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради розрахунки обсягів потреби на виплату всіх видів державних соціальних допомог, з пільг і житлових субсидій населенню на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки до 25 жовтня 2018 року.

12. Управлінню транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради розрахунки обсягів потреби на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки до 25 жовтня 2018 року з проектами відповідних міських цільових програм.

13. Чернігівському регіональному управлінню державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” надати до 25 жовтня 2018 року фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнений розрахунок обсягу коштів, які надійдуть у рахунок погашення кредитів, наданих з міського бюджету, відсотків за користування ними на 2019 рік (з помісячним розподілом) та прогнозу на 2020-2021 роки у рамках відповідної міської цільової програми.

14. Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам з метою збалансування місцевих бюджетів:

14.1. Забезпечити проведення роботи щодо складання, розгляду і підготовки до затвердження місцевих бюджетів на 2019 рік у встановлені терміни.

14.2. Розробити заходи щодо дотримання жорсткого режиму економії коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2019 році з максимально можливим економічним ефектом, здійснити оптимізацію видатків бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат, оптимізацію та скорочення мережі і штатів бюджетних установ.

15. Головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Чернігова надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради до 26 жовтня 2018 року проекти міських програм на 2019 та наступні роки, які будуть винесені на чергове пленарне засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради у І половині листопада 2018 року.

16. Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради внести у встановлений термін проект рішення про міський бюджет на 2019 рік та прогнозні показники міського бюджету на 2020-2021 роки на розгляд і схвалення виконавчому комітету Чернігівської міської ради.

17. Виконавчим органам Чернігівської міської ради при формуванні міського бюджету забезпечити гласність і доступність показників бюджету для депутатів Чернігівської міської ради та громадськості відповідно до норм Бюджетного регламенту Чернігівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII – 25.

18. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради, заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та фінансове управління Чернігівської міської ради. 

 


 

Міський голова                                                                                                                   В. А. Атрошенко

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.